Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Żubry pomorskie

06 czerwiec 2012r.

W Europie Zachodniej już w VIII w. żubrom groziła całkowita zagłada, ze względu na wycięcie lasów. WXI w. zniknęły na Półwyspie Skandynawskim, w XII w. na Wyspach Brytyjskich. Opieka królewska we Francji zdołała ocalić to zwierzę do XIV w. W tym też czasie zginął ostatni żubr na Pomorzu. Król Zygmunt August wydał pierwsze prawo chroniące żubra, ponieważ ich ilość uległa niebezpiecznemu zmniejszeniu. Jeszcze za króla Władysława Jagiełły przed bitwą Grunwaldzką polowano na nie przez 8 dni w Puszczy Białowieskiej, gromadząc mięso na wojnę. W XIX w. jedyną ostoją królewskiego zwierzęcia była Puszcza Białowieska. Według spisu z 1809 r. było ich 350 szt, Przed I wojną światową - 727 szt. Ostatnia samica padła z rąk kłusowników w 1919 r. W dobrach pszczyńskich księcia Hochberga I wojnę przetrwała jedna samica i dwa samce. Na Kongresie Unii Ochrony Przyrody w Paryżu w 1920 r. polski zoolog Jan Sztolcman wystąpił z inicjatywą powołania Międzynarodowej Organizacji Ochrony Żubra. W 1925 r. doliczono się 66 żubrów w 7 państwach. Rozpoczęto prowadzenie "Ksiąg rodowodowych żubrów". Rozróżnia się dwa gatunki żubrów, nizinny - który zamieszkiwał tereny nizinnej Europy i kaukaski. W 1929 r. nabyto 3 żubry do rezerwatu w Białowieży, w 1939 r. żyło tam już 16 sztuk. W1938 r. na 94 sztuki na świecie - 30 żyło w Polsce (Białowieża, Pszczyna, Niepołomice). W 1952 r. rozpoczęto hodowlę tych zwierząt na wolności, na terenie Puszczy Białowieskiej. W 1977 r. stado białowieskie liczyło 210 sztuk. Na wolności żubry żyją jeszcze w Puszczy Boreckiej. Zamknięte ośrodki hodowli są w: Białowieży, Pszczynie, Borkach, Smardzewicach, Niepołomicach, Międzyzdrojach i Gołuchowie. Potomkowie żubra kaukaskiego żyją w Bieszczadach (na swobodzie). Żubr dla Pomorza Zachodniego ma charakter symboliczny, stąd pochodzi najstarszy opis polowań na to zwierzę. A działo się to w 1107 r" gdy książę Bolesław Krzywousty w czasie wyprawy na Szczecin, zorganizował łowy. Wtedy ranny żubr zabił książęcego rycerza Sieciecha. Obecnie na świecie żyje około 2000 sztuk w tym w Polsce około 700. Żubr może osiągać prędkość do 40 km/h i skakać na wysokość do 2 m.

ocena 3,8/5 (na podstawie 11 ocen)

natura, Atrakcje nad morzem, przyroda