Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Nizina Odrzańska

03 sierpień 2012r.

Nizina Odrzańska wraz z Zalewem Szczecińskim to prawdopodobnie pozostałości wielkiego jeziora zastoiskowego, które utworzyło się u czoła lodowca, gdy czoło to znalazło się na linii Uznam i Wolin. Wyspa Wolin, oddzielona od lądu Dziwną, jest dalszym ciągiem brzegu lądowego, i dopiero od Świny na wyspie Uznam kierunek wybrzeża zmienia się z południowo-zachodniego na północno-zachodni, tak, że obie wyspy stoją do siebie prawie pod kątem prostym. Wyspy te zbudowane są częściowo z piasków morskich, częściowo z utworów moreny dennej i moreny czołowej. Wyspa Wolin posiada koło Międzyzdrojów i Lubina odkrywki wapienia jurajskiego a nawet utworów kredowych. Wszystkie te skały są podstawą wyjątkowo malowniczego i urozmaiconego krajobrazu. Wyspy Uznam i Wolin zamykają dosyć ściśle Zatokę Szczecińską, wskutek czego traci ona charakter zatoki morskiej i może być zaliczona do wód wewnętrznych ujściowego obszaru Odry.


Rodzaje gleb na pomorzu zachodnim

03 sierpień 2012r.

Stosunek liczbowy poszczególnych rodzajów gleb na Pomorzu Zach. przedstawia się następująco: 1. ziemie urodzajne........12% 2. " średnie.........45% 3. " słabe piaszczyste ...... 30% 4. " torfiaste........13%.


Roślinność Pomorza Zachodniego

03 sierpień 2012r.

Charakterystycznymi środowiskami, skupiającymi rośliny i zwierzęta atlantyckie, są: wąski pas pobrzeża, a nieco dalej w głąb lądu — torfowiska wysokie typu wrzosowiskowego i skąpożywne (oligotroficzne) jeziora między Szczecinkiem, Miastkiem i Kartuzami (np. Jez. Drawsko, Jez. Żydowskie koło Polanowa, jez. na północ od Człuchowa). Spotykane w tych jeziorach rośliny, jak porybliny (Isoetes lacustris i I. echinospora), brzeżycę jednokwiatową (Litorella unitlora) i lobelię jeziorną (Lobelia Dortmanna), zalicza się do elementu borealno-atlantyckiego, ponieważ obszar ich rozmieszczenia sięga aż do środkowej Skandynawii i Inflant.


Pomorze Zachodnie

19 kwiecień 2013r.

WIADOMOŚCI OGÓLNE Ogólna charakterystyka (stan 1977 r.). Pomorze Zachodnie zajmuje pn.-zach. część Polski przylegającą do Bałtyku, od ujścia Odry aż po ujście Łeby. Powierzchnia 3 województw zachodniopomorskich obejmuje ok. 26 tys. km2 (w tym woj, koszalińskie — 8,5 tys. km2, woj. słupskie — 7,5 tys. km2, woj. szczecińskie — 10 tys. km2). Obszary omówione w przewodniku to ok. 30 tys. km2, bowiem niektóre trasy sięgają poza administracyjne tereny wymienionych województw, obejmując pn. fragmenty woj. gorzowskiego i woj. pilskiego i wsch. — woj. bydgoskiego. Łącznie opisane obszary zajmują ok. 10% powierzchni Polski. Od pn. Pomorze Zachodnie przylega do Bałtyku na przestrzeni ok. 250 km (ok. połowa morskiej granicy państwowej), na zach. graniczy z NRD, od pd. z woj. gorzowskim i woj. pilskim, a od wsch. z woj. bydgoskim i woj. gdańskim. Całość stanowi nieregularny mocno wydłużony romb, ciągnący się wzdłuż brzegu Bałtyku z zach. na wsch.


Turystyka Pomorza Zachodniego

19 kwiecień 2013r.

TURYSTYKA (pojedyncze stare lub rzadkie drzewa, aleje) i nieożywionej (głazy); wśród tych ostatnich największy jest Głaz Trzygłowa w Tychowie. Turystyka. Obok gospodarki morskiej znaczenie dla całej Polski ma obsługa ruchu turystycznego, krajowego i zagranicznego. Wielki napływ turystów jest wynikiem walorów Pomorza Zachodniego; na czoło wysuwa się pas przymorski z licznymi kąpieliskami i uzdrowiskami, następnie rejon szczeciński (turystyka krajoznawcza) i olbrzymi obszar pojezierzy. Największą atrakcję stanowią piaszczyste plaże Bałtyku i kąpiele w wodzie morskiej.


Miejsce pomorza zachodniego w dziejach ziem polskich

19 kwiecień 2013r.

MIEJSCE POMORZA ZACHODNIEGO W DZIEJACH ZIEM POLSKICH Podejmując dzieło zjednoczenia ziem polskich pod władzą Piastów, pierwszy historyczny władca państwa polskiego, Mieszko, poświęcił szczególnie wiele wysiłków ziemiom leżącym na północ od Noteci i na wschód od Odry, to jest Pomorzu Zachodniemu. Podstawą działalności jednoczyciel-skiej pierwszych Piastów była nie tylko wspólnota językowa ziem między Odrą i Bugiem, ale również dążenie do uzyskania najbardziej bezpiecznej granicy państwa od północnego zachodu, dokąd dochodziła już w owym czasie polityczna ekspansja niemiecka. Taką bezpieczną granicę stanowiła Odra, nad którą w 972 r. wojska Mieszka odniosły pierwsze historyczne zwycięstwo polskie nad Niemcami pod Cedynią. Blisko tysiąc lat później, wiosną 1945 r., w rejonie niedalekich Siekierek wojska polskie przerwały u boku Armii Czerwonej niemieckie linie obronne na Odrze, by zadać ostateczny cios III Rzeszy i odzyskać dla Polski jej starą piastowską granicę.


Wolin

03 wrzesień 2013r.

Wyspa Wolin jest największą w Polsce. Znaczną jej część zajmuje Woliński Park Narodowy, chroniący nadmorskie klify, cenną roślinność, rzadkie ptaki i zwierzęta. Z wysokich wzgórz morenowych roztaczają się fantastyczne widoki, a wolińskie lasy okrywają wiele tajemniczych konstrukcji z czasów II wojny światowej.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >