Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  2  [3]  4  5  ... 17  Następna >

Turystyka Pomorza Zachodniego

19 kwiecień 2013r.

TURYSTYKA (pojedyncze stare lub rzadkie drzewa, aleje) i nieożywionej (głazy); wśród tych ostatnich największy jest Głaz Trzygłowa w Tychowie. Turystyka. Obok gospodarki morskiej znaczenie dla całej Polski ma obsługa ruchu turystycznego, krajowego i zagranicznego. Wielki napływ turystów jest wynikiem walorów Pomorza Zachodniego; na czoło wysuwa się pas przymorski z licznymi kąpieliskami i uzdrowiskami, następnie rejon szczeciński (turystyka krajoznawcza) i olbrzymi obszar pojezierzy. Największą atrakcję stanowią piaszczyste plaże Bałtyku i kąpiele w wodzie morskiej.


Pomorze Zachodnie

19 kwiecień 2013r.

WIADOMOŚCI OGÓLNE Ogólna charakterystyka (stan 1977 r.). Pomorze Zachodnie zajmuje pn.-zach. część Polski przylegającą do Bałtyku, od ujścia Odry aż po ujście Łeby. Powierzchnia 3 województw zachodniopomorskich obejmuje ok. 26 tys. km2 (w tym woj, koszalińskie — 8,5 tys. km2, woj. słupskie — 7,5 tys. km2, woj. szczecińskie — 10 tys. km2). Obszary omówione w przewodniku to ok. 30 tys. km2, bowiem niektóre trasy sięgają poza administracyjne tereny wymienionych województw, obejmując pn. fragmenty woj. gorzowskiego i woj. pilskiego i wsch. — woj. bydgoskiego. Łącznie opisane obszary zajmują ok. 10% powierzchni Polski. Od pn. Pomorze Zachodnie przylega do Bałtyku na przestrzeni ok. 250 km (ok. połowa morskiej granicy państwowej), na zach. graniczy z NRD, od pd. z woj. gorzowskim i woj. pilskim, a od wsch. z woj. bydgoskim i woj. gdańskim. Całość stanowi nieregularny mocno wydłużony romb, ciągnący się wzdłuż brzegu Bałtyku z zach. na wsch.


Rezerwat Przyrody

04 sierpień 2012r.

Buczyna Pomorska nad Jeziorem Brzęczek. Rezerwat jest położony w leśnictwie Jastrzębce byłego nadleśnictwa Mestwinowo i obejmuje zespoły leśne położone na zachodnim brzegu jeziora Brzęczek. W skład rezerwatu wchodzą acidofilne (kwasolubne) zbiorowiska lasów bukowo-dębowych i dębowo-sosnowych. Znamienną cechą obu tych zbiorowisk jest znaczny w nich udział buka, który w zbiorowiskach acidofilnych lasów bukowo-dębowych występuje w czterech warstwach (jako drzewo, krzew, krzewinka, podściółka), zaś w lasach dębowo-sosnowych domeną buka jest przede wszystkim warstwa krzewów.


Wydmy

04 sierpień 2012r.

Wydmy - to pagórki piasku usypane przez wiatr. Piaszczyste wybrzeża wydmowe powstają w wyniku działania przybrzeżnych prą4ów, płynących od zachodu, które przesuwają masy piasku -pochodzące ze zniszczonych klifów oraz naniesione przez rzeki. Fale budują z nich przybrzeżne wały podwodne z czasem wypychane z wody. Następnie wiatry osuszają te piaski i tworzą z nich wydmy. Wydmy wędrujące (ruchome) - stanowią olbrzymie zwały piasku, które przemieszczając się siłą wiatrów, niosą zagładę wszelkiej roślinności i wszystkiemu, co napotykają na swej drodze. Na naszym wybrzeżu obserwujemy je na Mierzei


Nadmorski Park Narodowy

03 sierpień 2012r.

Nadmorski Park Narodowy nad jeziorami Łebą i Gardzieńskim od zamieszkującego tam szczepu Słowińców należałoby nazywać Słowińskim Parkiem Narodowym. Granice parku przedstawia mapa obok. Największą osobliwością tego obszaru jest Mierzeja Łebska, oddzielająca jez. Łebę od Bałtyku. Spotykamy tu najrozleglejszy obszar wydmowy na naszym wybrzeżu morskim, z największymi wydmami wędrującymi. Obszar ten poza kilku domostwami jest niezamieszkały a pierwotność jego, zarówno roślinności wydmowej jak i lasów porastających zagłębienia międzywydmowe, jest niemal nietknięta.


Wydmy nadmorskie

03 sierpień 2012r.

Wydmy białe w głąb lądu przechodzą w wydmy szare. Porasta je zazwyczaj świetlisty, suchy bór sosnowy (często sadzony). Dno takiego lasu zaścielają siwe porosty chrobotki (Cladonia), a w starszych partiach krzewi się bujnie bażyna czarnojagodowa i wrzos pospolity. Tutaj, podobnie zresztą jak i na wydmach białych, zwraca uwagę piękny storczyk-kruszczyk rdzawy (Epipactis rubiginosa) — o ciemno-wiśniowych kwiatach, wydających woń wanilii. Miejscami spotykamy ten gatunek i na skrajach lasów mieszanych, np. wzdłuż szosy z Międzyzdrojów do Kołczewa na wyspie Wolin.


Roślinność Pomorza Zachodniego

03 sierpień 2012r.

Charakterystycznymi środowiskami, skupiającymi rośliny i zwierzęta atlantyckie, są: wąski pas pobrzeża, a nieco dalej w głąb lądu — torfowiska wysokie typu wrzosowiskowego i skąpożywne (oligotroficzne) jeziora między Szczecinkiem, Miastkiem i Kartuzami (np. Jez. Drawsko, Jez. Żydowskie koło Polanowa, jez. na północ od Człuchowa). Spotykane w tych jeziorach rośliny, jak porybliny (Isoetes lacustris i I. echinospora), brzeżycę jednokwiatową (Litorella unitlora) i lobelię jeziorną (Lobelia Dortmanna), zalicza się do elementu borealno-atlantyckiego, ponieważ obszar ich rozmieszczenia sięga aż do środkowej Skandynawii i Inflant.


Strona 3 z 17, < Poprzednia  1  2  [3]  4  5  ... 17  Następna >