Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Polska kontra morze Śródziemne

01 sierpień 2012r.

Dzisiaj rozprawię się z jednym z mitów pieczołowicie budowanym przez biura turystyczne oferujące wyjazdy w dalekie kraje, jako gwarancję wspaniałego urlopu. Za wszelka cenę wmawiają jakie to niesamowite szczęście czeka wszystkich udających się na zagraniczne wczasy. A wcale tak nie jest, przecież. Nie każdy za swoje "szczęście" uważa smażenie swego ciała na żarze lejącym się z nieba. Na taplaniu się w lepiącej się od wszelkiego rodzaju olejków i kremów zupie typu Morze Karaibskie. Woda musi być chłodna, wtedy orzeźwia i wprawia naszą krew w szybsze krążenie, hartuje organizm.


Pomorze Zachodnie

03 sierpień 2012r.

Nazwą "Pomorze Zachodnie" obejmujemy terytorium, zajmowane dziś przez województwo szczecińskie wraz z powiatem lęborskim z województwa gdańskiego. Pomorze Zachodnie należało do ziem najmniej znanych czytelnikowi polskiemu. Toteż naszym zadaniem było zebrać to wszystko, co o tych ziemiach wiemy, i podać czytelnikowi polskiemu. Temu, który mieszkał na tych ziemiach pod obcą władzą, dla trwalszego związania z kulturą polską; temu, który zamieszkał te ziemie po wojnie, dla trwalszego związania z tą ziemią; temu,


Wydmy

04 sierpień 2012r.

Wydmy - to pagórki piasku usypane przez wiatr. Piaszczyste wybrzeża wydmowe powstają w wyniku działania przybrzeżnych prą4ów, płynących od zachodu, które przesuwają masy piasku -pochodzące ze zniszczonych klifów oraz naniesione przez rzeki. Fale budują z nich przybrzeżne wały podwodne z czasem wypychane z wody. Następnie wiatry osuszają te piaski i tworzą z nich wydmy. Wydmy wędrujące (ruchome) - stanowią olbrzymie zwały piasku, które przemieszczając się siłą wiatrów, niosą zagładę wszelkiej roślinności i wszystkiemu, co napotykają na swej drodze. Na naszym wybrzeżu obserwujemy je na Mierzei


Pomorze Gdańskie i Sławieńskie

22 sierpień 2013r.

POMORZE GDAŃSKIE I SŁAWIEŃSKIE Ogólne przeobrażenia gospodarcze i demograficzne Krajobraz geograficzny wczesnośredniowiecznego Pomorza składał się głównie z dwu elementów: z lasów i borów oraz z wód stojących (jezior, bagien i moczarów) i rzek. Zdaniem badaczy lasy i wody Pomorza Wschodniego zajmowały na progu średniowiecza około 80% powierzchni. Na terenie Prus taki stosunek do ogólnej powierzchni kraju miał się utrzymać jeszcze w XII wieku, na Pomorzu Gdańskim zaś ogólny areał lasów miał spaść do 50%. Łącznie z wodami i moczarami doszlibyśmy do 60—65% lasów i bagien.