Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Kościerzyna

20 czerwiec 2012r.

Około połowy XIX w. Kościerzyna wyróżnia się jako żywotny ośrodek polskości, podejmujący energiczną działalność społeczną i narodową. W 1861 r. uruchomiona została prywatna szkoła żeńska, a w 1866 r. seminarium nauczycielskie, zaś w 1889 r. progimnazjum. Zakłady te pielęgnowały początkowo troskliwie tradycje polskie i dzięki patriotycznej postawie części polskiego nauczycielstwa były ogniskami polskiego wychowania. Prowadzona przez ss. wincentynki szkoła dziewcząt została na skutek denuncjacji zwizytowana przez ministra oświaty z Berlina, osławionego polakożercę Goslera, a następnie przekształcona na szkołę świecką. Wymienione stowarzyszenie w 1878 r. wydalono z Kościerzyny. Dyrektorem seminarium nauczycielskiego był przez jakiś czas znany poeta śląski Konstanty