Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Szlakiem latarni morskich

05 kwietnia 2010r.

Latarnie morskie występujące nad morzem są bardzo charakterystycznym elementem tamtejszego krajobrazu. Niegdyś pełniły bardzo ważną funkcję, będąc znakami nawigacyjnymi, umieszczonymi wysoko na wieży, wskazywały ląd żeglarzom. Dziś natomiast są już obiektami nie używanymi, ale większość z nich zachowała się w bardzo dobrym stanie.


Jak dojechać do Kołobrzegu

08 sierpnia 2010r.

Kołobrzeg, szczególnie w okresie sezonu letniego, ma dogodne połączenia kolejowe z: Warszawą, Krakowem, Katowicami, Wrocławiem, Poznaniem, Szczecinem i Gdańskiem. Czas przejazdu z Warszawy — 11 godz., Katowic — 10 godz., Wrocławia — 9 godz., Poznania — 6 godz., Szczecina — 4 godz., Gdańska — 6 godz. Czas jazdy do Koszalina — 1 godz. W bezpośrednich pociągach nocnych są wagony sypialne lub z miejscami do leżenia.


Morze - Kołobrzeg nad morzem w Polsce

28 sierpnia 2010r.

W historii Bałtyku wyróżnia się cztery okresy. Kilkanaście tysięcy lat p.n.e., gdy grube warstwy lodu stopniały na terenie Polski a pokrywały jeszcze całą Skandynawię, utworzyło się tzw. Bałtyckie Jezioro Zaporowe. Ok. 8000 lat p.n.e. to pierwotne jezioro połączyło się z Morzem Północnym w wyniku czego zmieniły się zasadniczo warunki biologiczne, pojawiła się fauna i flora typowo arktyczna, Okr^s ten nazywamy okresem Morza Yoldiowego. Po ok. 1000 lat, w wyniku podniesienia się lądu obecnej Finlandii i południowej Szwecji, morze stało się znów zbiornikiem zamkniętym, coraz bardziej wysłodzonym. Od nazwy charakterystycznych form zwierzęcych żyjących wówczas w tym zbiorniku wodnym pochodzi nazwa — Jezioro Ancylusowe. Czwarty okres — Morza Litorynowego, zadecydował o charakterze dzisiejszego Bałtyku. Na zachodzie powstała łączność przez Kattegat i Skagerrak z Morzem Północnym. Morze Litorynowe było bardziej zasolone od dzisiejszego (ok. 5—6%o), znacznie cieplejsze były też jego wody. Ostatecznie przekształciło się ono w zbiornik wód słonawych podlegający wpływom oceanicznym i kontynentalnym.


Dzieje Kołobrzegu

31 sierpnia 2010r.

Z dziejów miasta Kołobrzegu Pod panowaniem pierwszych Piastów. Badania archeologiczne przeprowadzone na ziemi kołobrzeskiej wskazują, że we wczesnym średniowieczu istniały na terenie miasta dwa zespoły osadnicze. Najstarszy odkryty został na północnym cyplu Wyspy Solnej, gdzie zapewne już w VI — —VII w. mieszkała ludność trudniąca się warzeniem soli. Drugi zespół osadniczy został zlokalizowany na prawym brzegu Parsęty (teren obecnego PGR Budzistowo), ok. 3 km na południe od centrum dzisiejszego Kołobrzegu. Początkowo była to osada otwarta założona na przełomie VIII i IX w. W połowie IX w. przekształcono ją w gród obronny otoczony wałem o konstrukcji drew,niano-ziem-nej. Dalsza przebudowa grodu ma miejsce w X i XI w., rozszerzono wtedy teren zajmowany przez gród i pobudowano nowe umocnienia. Wokół grodu rozwinęły się dwa podgrodzia: północne i południowe, a Kołobrzeg z biegiem czasu coraz bardziej nabierał cech miasta.


Kołobrzeg - dzieje uszdrowiska

01 września 2010r.

Historia rozwoju uzdrowiska Swą bogatą przyszłość uzdrowiskową Kołobrzeg rozpoczął bardzo skromnie od założenia zakładu kąpieli morskich w 1803 r. W krótkim czasie powstały dwa dalsze zakłady kąpielowe. Były to wygrodzone odcinki plaży posiadające indywidualne szatnie oraz wygrodzone odcinki morza w postaci basenów, ograniczonych drewnianymi pomostami. Każdy z tych zakładów przeznaczony był oddzielnie dla pań i panów oraz dla rodzin.


Kołobrzeg jako uzdrowisko - kuracjusze

06 września 2010r.

Kołobrzeg - klimat i jego właściwości lecznicze Klimat Kołobrzegu kształtowany jest wpływem morza. Pod szczególnie silnym jego oddziaływaniem znajdują się tereny uzdrowiskowo-wypoczynkowe położone wzdłuż plaży. Ponad 55°/o wiatrów wieje od morza lub wzdłuż morza. Klimat morski ujawnia się szczególnie podczas wiatrów od morza. Zmniejsza się wówczas skłonność do występowania dużych różnic temperatury, wzrasta i ulega wyrównaniu wilgotność powietrza, wzrasta ruch powietrza od strony morza, powodując napływ czystego powietrza pozbawionego całkowicie alergenów, wzrasta na stopniowe dawkowanie właściwości klimatycznych.