Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Prusy Królewskie

02 sierpień 2012r.

Grupą najzamożniejszą i najbardziej uprzywilejowaną byli sołtysi dziedziczni, wywodzący się jeszcze niekiedy z czasów krzyżackich lub szczycący się przywilejami późniejszymi, z XVI lub XVII w. Ich wyposażenie w ziemię było zależne od wielkości wsi i wynosiło około jednej dziesiątej jej areału. Mieli oni prawo dziedziczenia w linii męskiej i żeńskiej, często więc spotykamy umowy o sprzedaż sołectw. Dzięki tym transakcjom w jednej wsi bywało dwu, a nawet więcej sołtysów. W takim wypadku jeden z nich był urzędującym w danym roku, to znaczy zajmującym się sprawami wewnętrznymi gromady.