Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Pomorze Zachodnie

19 kwiecień 2013r.

WIADOMOŚCI OGÓLNE Ogólna charakterystyka (stan 1977 r.). Pomorze Zachodnie zajmuje pn.-zach. część Polski przylegającą do Bałtyku, od ujścia Odry aż po ujście Łeby. Powierzchnia 3 województw zachodniopomorskich obejmuje ok. 26 tys. km2 (w tym woj, koszalińskie — 8,5 tys. km2, woj. słupskie — 7,5 tys. km2, woj. szczecińskie — 10 tys. km2). Obszary omówione w przewodniku to ok. 30 tys. km2, bowiem niektóre trasy sięgają poza administracyjne tereny wymienionych województw, obejmując pn. fragmenty woj. gorzowskiego i woj. pilskiego i wsch. — woj. bydgoskiego. Łącznie opisane obszary zajmują ok. 10% powierzchni Polski. Od pn. Pomorze Zachodnie przylega do Bałtyku na przestrzeni ok. 250 km (ok. połowa morskiej granicy państwowej), na zach. graniczy z NRD, od pd. z woj. gorzowskim i woj. pilskim, a od wsch. z woj. bydgoskim i woj. gdańskim. Całość stanowi nieregularny mocno wydłużony romb, ciągnący się wzdłuż brzegu Bałtyku z zach. na wsch.


Turystyka Pomorza Zachodniego

19 kwiecień 2013r.

TURYSTYKA (pojedyncze stare lub rzadkie drzewa, aleje) i nieożywionej (głazy); wśród tych ostatnich największy jest Głaz Trzygłowa w Tychowie. Turystyka. Obok gospodarki morskiej znaczenie dla całej Polski ma obsługa ruchu turystycznego, krajowego i zagranicznego. Wielki napływ turystów jest wynikiem walorów Pomorza Zachodniego; na czoło wysuwa się pas przymorski z licznymi kąpieliskami i uzdrowiskami, następnie rejon szczeciński (turystyka krajoznawcza) i olbrzymi obszar pojezierzy. Największą atrakcję stanowią piaszczyste plaże Bałtyku i kąpiele w wodzie morskiej.


Pomorskie przejścia graniczne

19 kwiecień 2013r.

PRZEJŚCIA GRANICZNE z domami wąskofrontowymi (Brzesko). Bogactwo obiektów ludowych można zaobserwować w pasie nadmorskim w okolicy Darłowa i Łeby (skansen w Klukach), a także w rejonie Bytowa i Człuchowa. Przetrwała też pewna ilość kościołów ryglowych i pięknych drewnianych dzwonnic (Szczecin-Pło-nia, Żelewo, okolice Nowogardu). Przełom XIX i XX w. to eklektyzm. Liczne obiekty z tego okresu znajdzie turysta w Szczecinie (Wały Chrobrego, ul. Jagiellońska, Al. Piastów), a także w Świnoujściu, Koszalinie, Szczecinku i Słupsku; są tam ciągi secesyjnych budynków mieszkalnych. Z późniejszego okresu pochodzi kościół MB Królowej Korony Polskiej W Szczecinie, zbudowany z ciemnego klinkieru ok. 1930 r.


Miejsce pomorza zachodniego w dziejach ziem polskich

19 kwiecień 2013r.

MIEJSCE POMORZA ZACHODNIEGO W DZIEJACH ZIEM POLSKICH Podejmując dzieło zjednoczenia ziem polskich pod władzą Piastów, pierwszy historyczny władca państwa polskiego, Mieszko, poświęcił szczególnie wiele wysiłków ziemiom leżącym na północ od Noteci i na wschód od Odry, to jest Pomorzu Zachodniemu. Podstawą działalności jednoczyciel-skiej pierwszych Piastów była nie tylko wspólnota językowa ziem między Odrą i Bugiem, ale również dążenie do uzyskania najbardziej bezpiecznej granicy państwa od północnego zachodu, dokąd dochodziła już w owym czasie polityczna ekspansja niemiecka. Taką bezpieczną granicę stanowiła Odra, nad którą w 972 r. wojska Mieszka odniosły pierwsze historyczne zwycięstwo polskie nad Niemcami pod Cedynią. Blisko tysiąc lat później, wiosną 1945 r., w rejonie niedalekich Siekierek wojska polskie przerwały u boku Armii Czerwonej niemieckie linie obronne na Odrze, by zadać ostateczny cios III Rzeszy i odzyskać dla Polski jej starą piastowską granicę.


Pomorze Zachodnie W Dziejach Polski

19 kwiecień 2013r.

POMORZE ZACHODNIE W DZIEJACH POLSKI polityka ta oznaczała jednak utrwalenie stagnacji gospodarczej. Jej symbolem była degradacja Szczecina do roli wielkiej twierdzy wojskowej, wzniesionej tu przez Prusaków wkrótce po zawładnięciu miastem. Ironia dziejów sprawiła, że ponowne możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego przyniosły Pomorzu Zachodniemu, zwłaszcza zaś jego stolicy, rozbiory Polski, w których wyniku przywrócona została — wprawdzie pod pruskim panowaniem—jedność gospodarcza Pomorza Zachodniego z przeważającą częścią ziem polskich. Natychmiast po dokonaniu I rozbioru (1772 r.) rząd pruski podjął budowę Kanału Bydgoskiego, oddanego do użytku w 2 lata później, co zapewniło bezpośrednie połączenie Szczecina z Wisłą wodną drogą śródlądową.


Trasy I szlakI turystyczne

19 kwiecień 2013r.

TRASY I SZLAKI TURYSTYCZNE TRASY SAMOCHODOWE SZCZECIN — SZCZECIN-DĄB1E — GOLENIOW --PARŁÓWKO — WOI.IN — ŚWINOUJŚCIE, 102 km Drogą główną E14 jedziemy w kierunku pn, Wyjazd ze Szczecina od Bramy Portowej, ul.: Wielką, Mostem Długim, Energetyków, Mostem Portowym, Gdańską, Mostem Cło-wym, Przestrzemią, E. Gierczak (Dąbie), Goleniowską. Trasa prowadzi przez Nizinę Szczecińską (Puszcza Goleniowska) wsch. brzegiem Zalewu Szczecińskiego na wyspę Wolin, przez Woliński Park Narodowy; w Świnoujściu przejazd promem do centrum miasta na wyspę Uznam. 1 km Szczecin-Łasztownia*, wyspa Międzyodrza rozciągająca się bezpośrednio za Mostem Długim na Odrze. Ważne partie portu szczecińskiego. 7 km Szczecin-Rogatka, dzielnica Szczecina przy Moście Cłowym na Regalicy. Liczne przystanie żeglarskie, lotnisko sportowe, camping. Skrzyżowanie: na pd. ul. Eskadrowa (szosa E14 do Triestu). Jedziemy ul. Przestrzenną. 10 km Szczecin-Dąbie*, przedmieście Szczecina przy ujściu rz. Płoni do jez. Dąbie. Skręcamy na pn., na zach. ciągną się Łąki Dąbskie.


Szczecin Goleniow Świnoujście

19 kwiecień 2013r.

SZCZECIN - GOLENIÓW - ŚWINOUJŚCIE 93 km Świnoujście-Łunowo, osada rolniczo-wczasowa. Ulicówka. 95 km Świnoujście-Przytor. 1,5 km na pd. osada rybac-ko-wczasowa. 102 km Świnoujście-Warszów, na zach. krańcu wyspy Wolin. Parking. Koniec trasy SI i wariantu Slb, początek trasy S9. Przeprawa promem przez Świnę do centrum Świnoujścia** położonego na wsch. brzegu wyspy Uznam. WARIANT Sla. GOLENIÓW — STEPNICA — RECŁAW — WOLIN, 48 km Z Goleniowa (33 km trasy SI) boczną drogąjedzlemy na pn. zach. przez Puszczę- Goleniowską do Stepnicy. Dalej na pn. przez lasy i olbrzymie łąki Równiny Goleniowskiej. W Reclawiu droga łączy się z trasą SI. Wyjazd z Goleniowa na zach. ul. Wojska Polskiego. 5 km Modrzewie, w. Ulicówka z licznymi domami ryglowymi. Skręcamy na pn.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >